AVAL- Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators

Многото и постоянни промени, с които трябва да се справим в днешния ни свят, създават обща несигурност, която прониква в нашата околна среда във всички области – като семейство, училище и работа. Един от възможните и перспективни начини, по които можем да се справим с контрапродуктивните ефекти, които могат да произтекат от това, е да инвестираме в образование с междукултурен подход, което е в състояние да зачита различията с принципите на справедливостта и социалната отговорност.

Има неща, които трябва да бъдат “научени” от ранна възраст, защото те ни помагат: уважение към себе си, уважение към другите и внимателно, внимателно действие.

Целта на АВАЛ е да предостави на преподавателите, преподавателите в началните и начални училища инструменти и напътствия, които да им помогнат да развият дълбок ангажимент към ценности, подходящи за възрастовите групи, на които да се полагат грижи или да учат (0-3, 3-6, 7-11). Нашата цел е да създадем у децата навици, които да определят бъдещото представяне, а именно трансфер на стойност, който да продължи дълго време през целия си живот.

С проекта “AVAL: Добавено обучение за учители по предучилищна подготовка и педагогически координатори” ние искаме да допринесем за формирането на това общество, в което всички се вписват и в които можем да се възползваме от предимствата на образовано и развито общество.